Výpočet sadzby za úkon právnej služby

podľa §10 Vyhlášky 655/2004

Žalovaná suma v €   
Daň % 
Paušálny poplatok v € 

INZERCIA